Laagste prijsgarantie

Nedvent  werkt volgens het principe laagste prijsgarantie. Vindt u een artikel dat Nedvent verkoopt ergens anders tegen een lagere prijs? Dan krijgt u het ook bij Nedvent voor deze prijs. Hier zijn echter wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

– Laagste prijsgarantie is niet van toepassing indien het concurrerende bedrijf buiten Europa gevestigd is.– Het artikel dient identiek te zijn aan het artikel dat Nedvent levert.
– De leverings- en garantievoorwaarden bij de concurrent dienen gelijk te zijn aan de voorwaarden van Nedvent (o.a. volledige garantie en gratis levering binnen 24-48 uur).
– Het prijsverschil moet voor Nedvent controleerbaar zijn middels een link, prijslijst, folder/advertentie of de website van de betreffende concurrent.
– Het artikel bij de concurrent moet origineel verpakt geleverd worden. Showroommodellen en demomodellen zijn uitgesloten van prijsgarantie.

Bestellingen
Nedvent gaat zorgvuldig om met geplaatste bestellingen. Lees hieronder meer over voorwaarden en levertijden.

– De geplaatste bestellingen zullen op werkdagen binnen 24-48 uur bezorgd worden, mits ze op voorraad zijn.
– Levering op rekening is mogelijk na goedkeuring van onze kredietverzekeraar, tot een maximum van €100.000,-.
– Voor scholen, zorginstellingen en overheidsinstellingen is er geen maximumbedrag ingesteld.
– Kortingen gelden niet op de aanbiedingen op de homepagina, deze zijn al sterk afgeprijsd.
– Druk-, zet-, schrijf-fouten en prijswijzigingen voorbehouden.
– Een aanbetaling is bindend. Na een aanbetaling kan er niets meer veranderd worden aan de factuur/offerte.
– Bij een annulering komt de aanbetaling te vervallen.
– De getoonde foto’s kunnen afwijken.
– Alle op de site vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Leveringen
Wanneer u iets besteld heeft wordt dit bij u afgeleverd. Hier vindt u informatie over leveringen en voorwaarden, het is belangrijk dit goed door te lezen als er onverhoopt iets mis gaat.

– Voorafgaande aan de levering zullen wij u informeren over de afleverdag.
– Alle producten worden afgeleverd tussen 09:00 en 18:00 uur. Indien er sprake is van een afwijkend afleveradres, verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij uw bestelling.
– De bestelde artikelen worden, indien mogelijk, met een pompwagen tot aan de eerste deur geleverd.
– Indien de bezorger een apparaat toch naar binnen brengt is het risico (schade aan interieur of apparatuur) voor de koper.
– Als de verpakking is verbroken, kan er niet geruild worden of geld worden teruggegeven.
– Verkeerde leveringen kunnen geretourneerd worden, echter verkeerde leveringen die gebruikt zijn kunnen wij niet terug nemen.
– Artikelen die nog niet of nog niet volledig zijn betaald, blijven eigendom van Nedvent en kunnen teruggevorderd worden.
– Prijzen, afbeeldingen en teksten zijn onder voorbehoud. Foto’s zijn niet contractueel bindend.

Als er een verkeerd product is geleverd dient de klant contact met ons op te nemen om het om te ruilen voor het juiste product. Indien u het product toch gebruikt, kunnen we het helaas niet retour nemen en/of omruilen.

– Bij ontvangst dient de ontvanger het product op schade te controleren, mocht er schade zijn, meldt dit dan op de vrachtbon en teken deze dan af voor ontvangst. Neem ook direct contact op met Nedvent voor overleg. Wanneer u tekent zonder uw product te controleren kan Zuiverlucht niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

– Mocht er niemand aanwezig zijn op het afgesproken afleveradres op de afgesproken datum, of wordt het factuurbedrag niet (geheel) voldaan, dan wordt de bestelling mee teruggenomen. Boven op het factuurbedrag worden dan extra transport- en administratiekosten van minimaal € 80,00,- euro per palletplaats in rekening gebracht.

– De aansprakelijkheid tijdens het transport is voor rekening van de betreffende transporteur en vervalt op het moment van aflevering aan u.

Retouren
Wanneer u iets wilt retourneren gelden er een aantal voorwaarden, lees deze zorgvuldig door.

– Wij nemen alleen goederen terug als deze ongeopend en in de originele verpakking zitten. Bij het retourneren of omruilen van producten wordt 35% van het totale aankoopbedrag in rekening gebracht. Let daarom goed op wat u bestelt, let goed op de maat en het voltage/wattage van de producten.
– Gebruikte artikelen nemen wij niet terug.

Mocht er iets onduidelijk zijn, neem dan contact op met onze klantenservice.

Betalingen
Betalen kan op verschillende manieren. Hebt u een bedrijf en wilt u op rekening betalen? Lees de voorwaarden dan goed door.

– Betaling geschiedt vooraf, onder rembours of op rekening (alleen voor bedrijven en na goedkeuring van onze kredietverzekeraar).
– Betaling op rekening is alleen mogelijk voor bedrijven gevestigd in Nederland en België.
– Bedrijven die op rekening willen betalen dienen minimaal 1 jaar ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. Betalen met cheques is niet mogelijk.

Verzendkosten
Alles wordt gratis verzonden. levering uitsluitend tot de deur. Voor de Waddeneilanden wordt er een berekening gemaakt van de verzendkosten.

De Wet Kopen op Afstand
De Wet Koop op Afstand geldt alleen bij een aankoop van een consument, oftewel een koop tussen een zakelijk verkoper (winkelier) en een consument. Een consument is iemand die per definitie niet handelt vanuit beroep of bedrijf. Iemand die een bestelling plaatst uit naam van een bedrijf, kan zich dus niet beroepen op het consumentenrecht!

 


Garantie
Lees hier hoe het zit met uw recht op garantie bij een aankoop.

– Op alle door ons geleverde nieuwe apparatuur krijgt u 12 maanden onderdelengarantie, waarvan 3 maanden op arbeid en voorrijkosten.
– Bij beschadigingen, onoordeelkundig gebruik, defecten voorkomend uit een stroomstoring of reparaties verricht door anderen dan onze monteurs, komt de garantie te vervallen.
– Op horecameubilair wordt er geen garantie gegeven.

Iedere service- en/of garantieverplichting vervalt indien de wederpartij:

– De goederen niet of niet volledig betaald heeft.
– Enige verplichting jegens ons niet stipt nakomt.
– Door derden reparaties of andere werkzaamheden laat verrichten, of wijzigingen aanbrengt danwel laat aanbrengen.
– Het geleverde niet volgens de voorschriften gebruikt.
– De garantieperiode laat verlopen zonder enige klacht dienaangaande.
– Uitgesloten van garantie zijn die delen en onderdelen, die niet direct van invloed zijn op het leveren van de prestatie. Hieronder vallen onder meer verlichting, glas, sloten, zwenkwielen, branders, thermokoppels van döner en shoarma apparatuur, bedieningsknoppen etc. 

– Garantie gedurende de aangegeven periode betreft zowel de kosten van arbeid en voorrijden, als van onderdelen en materialen tijdens normale werkdagen (08:00 – 17:00 uur). Tijdens weekend en avonduren werken we alleen met een servicecontract.
– Wederverkopers en verhuurbedrijven zijn uitgesloten van garantie.
– Aankopen buiten de Benelux hebben geen garantie.
– Retournering van het geleverde kan slechts geschieden als de verpakking niet is aangebroken, en het artikel dus ook niet gebruikt is.
– Artikelen aangeboden in de categorie ‘gebruikt’ worden zonder garantie geleverd.
 
Storingen

Storingen kunt u op alle werkdagen per e-mail of telefonisch bij ons melden. In principe zullen wij de storing binnen 24-48 uur trachten op te lossen. Kleine apparatuur of apparatuur goedkoper dan € 500,00,- euro kunt u terugsturen voor reparatie.

Reparaties vinden plaats van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur, binnen 24-48 uur.

Aansprakelijkheid

– Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake onder andere (product)aansprakelijkheid, zijn wij niet gebonden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, danwel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden.

– Onverminderde dekking van onze aansprakeljkheidsassuradeuren zal onze eventuele aansprakelijkheid nimmer meer bedragen dan de netto-factuurwaarde van de betreffende zaken.

– De wederpartij vrijwaart ons uitdrukkelijk voor verdergaande schadeclaims van hemzelf en/of van derden dienaangaande. Voldoening aan onze eventuele garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding.

– Alle door ons aan de wederpartij geleverde of nog te leveren zaken blijven ons eigendom, zolang wij nog enig bedrag verband houdende met de geleverde zaken of nog te leveren zaken te vorderen hebben.

– Zolang wij nog enig bedrag terzake van het geleverde te vorderen hebben, is de wederpartij verplicht alle door ons aan hem verkochte en geleverde zaken in zijn kantoor c.q. zijn bedrijf separaat en duidelijk identificeerbaar op te slaan.

– De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

– Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde zaken, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen, indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt. De wederpartij is, zonder enig behoud, verplicht alle medewerking te verlenen teneinde ons de zaken ter hand te stellen.

Het onderhoud van uw apparatuur

Plaatsing koelmeubelen

Voor de plaatsing van een koeling moeten beslist de volgende punten in acht genomen worden:

– Plaats een koeling nooit te dicht bij een warmtebron of in een te warme ruimte.
– Plaats een koeler niet bij open deuren en in de tochtstroom van een airco- of ventilatiesysteem.
– Zorg voor voldoende ruimte bij het aanzuig- en uitblaasrooster voor optimale ventilatie van het koelgedeelte.
– Laat de koelapparatuur 24 uur rusten voor u de apparatuur inschakelt.

Onderhoud koelmeubelen

Om de technische prestaties van de koeling hoog te houden en de levensduur te verlengen, is regelmatig onderhoud een vereiste. Specifieke informatie met betrekking tot het onderhoud staat vermeld in de gebruikershandleiding.

U dient uw koelapparaten regelmatig te ontdooien. Zodra u grote ijsafzettingen op de stangen ziet, weet u dat het hier weer tijd voor is. IJsafzettingen zijn namelijk funest voor de prestaties van uw koelapparaat. De ijsafzetting isoleert de koelelementen, waardoor het koelapparaat maximale energie verbruikt om de inhoud koel te krijgen.

Na het ontdooien doet u het volgende:
– U neemt het apparaat af met een mild sopje waarin een lepel soda is opgelost.
– U neemt het vervolgens af met schoon water met daarin een scheut azijn.
– U laat het apparaat drogen.
– U smeert de koelelementen in met glycerine.

Onderhoud
Onderhoudswerkzaamheden moeten regelmatig uitgevoerd worden. Wij adviseren u hiervoor een medewerker verantwoordelijk te maken.

– Driemaandelijkse reiniging van het meubel is een vereiste voor aanspraak op de fabrieksgarantie.
– Gebruik voor de reiniging nóóit scherpe voorwerpen.
– Reinig de afvoer en lekbak regelmatig om waterschade te voorkomen.
– Reinig het meubel nóóit met een waterstraal of hogedrukspuit.
– Reinig de binnenkant altijd met katoenen doeken.
– Gebruik nóóit een schuurmiddel.
– Reinig de deurrubbers met een vochtige doek.

 


Reiniging van de condensor
Verwijder het front en reinig met een stofzuiger of borstel, van boven naar beneden.

Afhankelijk van de situatie kan het noodzakelijk zijn om de verdamper en/of de lucht geleidingsschotten te reinigen. Pas hier mee op! De lamellen zijn erg scherp! Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing.

Tijdens onderhoud dient het meubel ALTIJD spanningsvrij te zijn.

Onderhoud rvs meubelen
Materiaal
Onze RVS producten zijn met de grootst mogelijke zorg vervaardigd. Vriendelijk doch dringend verzoeken wij u het product direct na ontvangst te controleren en eventuele beschadigingen zo mogelijk direct na aflevering te melden aan uw leverancier. Bewaar bij beschadigingen te allen tijde de verpakking! Hoewel RVS nagenoeg onverwoestbaar is, heeft uiteraard ook dit materiaal regelmatig verzorging nodig. Hier treft u enkele tips.

Reiniging
RVS is een eenvoudig te onderhouden materiaal. Regelmatig schoonmaken met water en afwasmiddel voorkomt dat het in water aanwezige kalk vuil kan gaan vasthouden, hierdoor ontstaan op het RVS product doffe vlekken. Hardnekkig vuil van bijvoorbeeld theezakjes of koffiefilters kan verwijderd worden met een vloeibaar reinigingsmiddel (geen schuurpoeder!). Spoel na een dergelijke onderhoudsbeurt het RVS product altijd grondig na met lauw water en maak het droog.

Snijden
Aan een RVS werkblad wordt vanzelfsprekend veel gewerkt: net als bij alle andere materialen kunnen ook in gladde RVS oppervlaktes krasjes zichtbaar worden. Bij zwaar snijwerk gelieve u voor het behoud van uw werkblad een snijplank te gebruiken.

Hittebestendig
Gebruik bij pannen die rechtstreeks van de warmtebron afkomen, uit voorzorg een onderzetter. Hiermee voorkomt u dat de pan blauwbruine vlekken op uw RVS product achterlaat.

Huishoudelijke chemicaliën
RVS is nagenoeg ongevoelig voor in huishoudens gebruikte chemicaliën. Echter, rechtstreeks contact met sterk bijtende stoffen zoals zuren, logen, verfverdunners, afbijtmiddel, ontstoppers en dergelijke dient zoveel mogelijk vermeden te worden. Spoel in die gevallen altijd na met veel water. Mochten er naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen zijn over gebruik en onderhoud van uw RVS producten dan kunt u zich te allen tijde wenden tot Nedvent